Django ir MySQL

G
  • 1 Bir '11

Sveiki visi.

Istorija: Reikia prisijungti prie MySQl serverio, tačiau Django apspjaudė ekraną klaidų pranešimais, taigi išsiaiškinau, kad reikia įsidiegti Python modulį.

Problema: Bandau diegti MySQL-python-1.2.3. Susikonfiguruoju site.cfg failą, nes naudoju XAMPP, todėl mysql_config failas guli neįprastoje vietoje (nors tai, manau, neturi jokios reikšmės). Tęsiu, kaip nurodo README, ir būnu pasveikintas klaidos pranešimu:

$ python setup.py build
running build
running build_py
copying MySQLdb/release.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/MySQLdb
running build_ext
building '_mysql' extension
gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -Dversion_info=(1,2,3,'final',0) -D__version__=1.2.3 -I/opt/lampp/include/mysql -I/usr/include/python2.7 -c _mysql.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/_mysql.o -mpentiumpro -Wl,--rpath -Wl,/opt/lampp/lib -felide-constructors -fno-exceptions -fno-rtti -DUNIV_LINUX -DUNIV_LINUX
cc1: error: unrecognized command line option "-mpentiumpro"
cc1: warning: command line option "-felide-constructors" is valid for C++/ObjC++ but not for C
cc1: warning: command line option "-fno-rtti" is valid for C++/ObjC++ but not for C
error: command 'gcc' failed with exit status 1

Kažkokie keisti cc1: error/warning

Gal kas turit protingų minčių?

G
  • 7 Bir '11

Žodžiu nesulaukiau, kolegos, iš jūsų pagalbos (: Teko ieškoti alternatyvų.

Įsidiegiau pymysql

Toliau reikia į projekto manage.py įrašyti keletą eilučių:

try: 
    import pymysql 
    pymysql.install_as_MySQLdb() 
except ImportError: 
    pass

Tokiu būdu pymysql sėkmingai pakeičia MySQLdb.

Jei kam bus naudinga - sėkmės Djanginant

S
  • 15 Bir '11

Tai ko tau rikai įdiegiama taip:

sudo apt-get install python-mysqldb

Arba, jei nori gauti naujausią versiją, gali tą patį įsidiegti taip:

sudo apt-get install build-essential python-dev python-pip
sudo pip install MySQL-python

Ta klaida, apie kurią rašei atsirado dėl python-dev paketo trūkumo.