Ai šiaip...

R
 • 16 Vas '12

Nuostabus rugpjūčio vakaras, maždaug 6 valanda vakaro. Atsibudau, nes mano šuo laižė man veidą ir po truputėlį inkštė. Išvakarėse buvau audringame baliuje, kur buvo vartojami gyvybei pavojingi alkoholio kiekiai.Atsimerkiau. Šuo tęsė savo užsiėmimą. Jaučiausi lengvai pagiringas.

Lengvos pagirios pasireiškė daliniu mano kūno paralyžiumi. Tai yra, manęs visiškai neklausė dešinė ranka ir tos pačios pusės koja. Ir dar aš apkurtau ir nustojau matyt kairiąja akimi. Jei šiuo momentu būčiau norėjęs ką nors pasakyti, geriausiu atveju gautųsi kažkas panašaus į:

 • Aaaa… uuu… ggg…

Iš šuns akių supratau, kad jei per artimiausias penkias minutes jis nebus išvestas į lauką, iš mano burnos sklindantis pagirių tvaikas bus sustiprintas šuns šūdo smarve.
Užsimečiau džinsinę striukę (vėliau ji labai pasitarnaus) ir išvirtau į gatvę. Buvo sekmadienis.
Jūs kada nors bandėte vaikščioti, kai absoliučiai nevaldote vienos rankos ir kojos? Vis dėlto sugebėjau atšliaužti iki kioskelio. Judesiais parodžiau, kad man reikia poros butelių alaus. Pirmas butelys buvo „sunaikintas“ akimirksniu.

O gyvenimas po truputį pradėjo gerėt… Todėl buvo nuspręsta pasivaikščiojimą pratęsti Botanikos sode. Tai maždaug dvidešimt minučių kelio.

Ir štai, pagaliau aš vietoje: šunys, žmonės, ramus vakaras, šilta… Bandžiau susirast nuošalų kampelį, kur galėčiau ramiai išgert alų, o mano šuo galėtų iki valiai išsilakstyti. Deja, sekmadienio vakarą Botanikos sode to padaryti, praktiškai, neįmanoma.

Sunku pasakyti, ar nuo alaus, ar tai nuo vakarykščio baliuko,tačiau mano organizmą pasiekė pirmoji banga. Žmonės, jus kada nors yra pervažiavęs buldozeris? Jis užvažiavo man ant galvos ir lėtai pradėjo slinkti kojų link. Tai, ką stūmė buldozeris, galėjo išeiti tik per vieną vietą, ir tai buvo mano subinė. Akimirksniu išpylė šaltas prakaitas. Mano subinė paklausė manęs:

 • Klausyk, brolau, gal – pašikam?

Tačiau tuo momentu banga atslūgo ir išnyko visai. Na, net kvailiui būtų aišku, kad reiktų ramiai slinkt link namų. Bet iš kitos pusės – viskas baigėsi laimingai, gyvenimas vėl tapo nuostabus.

Todėl aš atsirėmiau į medį ir užsirūkiau.

Antroji banga atskriejo tarsi uraganas. Ji suspaudė mano organizmą aštriai ir galingai, viską iš jo išspausti bandydama vienu ypu. Aš, lygtai, net kriuktelėjau. Jau antrą kartą šį vakarą kūną išpylė šaltas prakaitas. Aš užsimaniau ne šiaip sau pašikti, ne. Supratau, kad dabar privalau arba pašikt arba pirštu užsikišt subinę. Tačiau ir antroji banga palengva atsitraukė.

Vėl ramiai užsirūkiau… Šuo kuo ramiausiai graužė medžio šaką, man buvo gera. Smegenys pradėjo siųsti neramius signalus: o ar ne geriau būtų eiti namo? Tačiau butelis alaus, cigaretės, ramus ir šiltas vakaras šią mintį nustūmė toli toli. Po truputį pradėjau valdyti nutirpusį kūną, pradėjau girdėt abejomis ausimis…

Trečioji banga atūžė tarsi cunamis.

Mano subinė jau nieko neklausinėjo, ji, paprasčiausia, rėkė:

 • O štai dabar, vaikine, aš tiesiog šiksiu!

Ji ne klausė, ji tvirtai žadėjo.

Man iš orbitų iššoko akys, o liežuvis, rodos, išsprūdo iš burnos ir karojo lyg šlapias skuduras.

Titaniškomis pastangomis užspaudęs savo „pusrutulius“ ir smarkiai suglaudęs kelėnus, supratau, kad man liko „maksimum“ dvi – trys minutės, ilgiau išlaikyt nesugebėsiu. Prisegęs šuniui pavadėlį, puoliau, kur akys veda. Žmonės, ar jūs kada nors bėgote su stipriai suspaustais „pusrutuliais“ ir suglaustais keliais? O aš bėgau ir paskui save tempiau šunį.

Nubėgęs apie trisdešimt metrų, supratau, kad tai klaidinga kryptis ir ten priteršti aš negalėsiu. Todėl žaibiškai apsisukau ir jau nulėkiau priešinga kryptimi. Orientuotis trukdė TAI, kas bandė išsiveržt iš mano vidaus. Kažkokiu momentu užmečiau akį į paskui mane oru lekiantį šunį ir jo akyse išskaičiau tik vieną klausymą:

 • Šeimininke, tau ką – kiaušius uždegė, kad taip lakstyt pradėjai?!

Spaudimas subinėje pasiekė kritinius parametrus.

Man jau viskas buvo iki lemputės. Buvau pasiruošęs sėsti ir pašikt ten, kur stovėjau. Tačiau tai atlikti trukdė išsiauklėjimas. Prie kūno prilipo marškinėliai.

Pradėjau silpti. Tiesiog mačiau, kaip mano subinė žiojasi. Sąmonė mane apleido, liko tik laukiniai instinktai. Ir – o, stebuklas! Nedidelė laukymė, apaugusi krūmais, saugančiais nuo pašalinių žvilgsnių! Kaip greit nusimoviau kelnes… Nusimečiau jas drąsiai,nei dėl nieko nesijaudindamas. Mano viduriai buvo nerealiai suskystėję.

Tikriausia žinote, kad šuns uoslė gal šimtą kartų jautresnė, nei žmogaus. Mano šuo keistai pakreipė nosį ir tvirtu žingsniu pasuko link mano užpakalio. Tačiau, porą kartų gavęs per nosį, suprato, kad jo sprendimas buvo ne visai teisingas.

 • Oi, o kas čia pas mus toks gražutis…

Aš vos „neapšalau“. Dargi vos neleptelėjau, kad tas „gražutis“ – tai aš.

Tiesiai link mano šikimo vietos, vedina prancūzų buldogu, artėjo nuostabi moteriška būtybė.

Man liko tik du variantai.

Pirmas. Per porą sekundžių nusivalyt užpakalį, užsisegti kelnes ir pasirodyti visu savo gražumu. Tačiau mano subinė signalizavo, kad procesas tikrai dar ne galutinėje stadijoje.

Antras. Ir toliau likti esamoje padėtyje. Vaidinti, kad, paprasčiausia, pritūpiau pailsėti.

Išsirinkau antrąjį variantą. Tiksliu judesiu sau ant kojų užsimečiau striukę ir taip likau tupėt!

 • Jūsų šuo berniukas ar mergaitė, o tai aš akinius namuos palikau, nelabai matau, - artėdama link manęs paaiškino gražuolė.

 • Beeerniuuuukas, - išspaudžiau. Savo subinės kontroliuoti negalėjau, o kaip tik dabar mes gyvenom absoliučiai skirtingus gyvenimus.

Rašau šias eilutes ir verkiu. Kaip sunku šikt šalia gražios mergičkos ir vaidint, kad tik šiaip, pailsėt pritūpei.

Mano šuo linksmai laksto su buldogu, vardu Musia. Na, kaipgi galima buldogams duot tokius vardus?!

 • Oi, o jūs žinote, mes neseniai čia atsikraustėme ir mes neturime draugų, - iščiūlbėjo mergina.

Palauk, tuoj išsišiksiu ir tapsiu tavo artimu draugu, šmėkštelėjo mintis.

 • Kas tie meeees, - blyn, mano subinė tuoj viska sugadins.
 • Taigi mes, aš ir Musia, - krykštavo panelė.

Man nutirpo kojos. Kalbėjomės jau dešimt minučių. Būtų gerai, kad ji nesijudintų, kitaip iškart pamatys mano nuogą užpakalį ir tai, kas po juo. O ten buvo ką pažiūrėti. Viso pokalbio metu jaučiau, kaip iš subinės,nors ir nedidelėmis porcijomis, tačiau nuolat, varvėjo šūdai.

 • Oi, o jūs į parodas vaikštote?, - pramurkė tas baltas angelas.
 • Vaaaaikštom, - išstenėjau.
 • Oi, kaip įdomu, papasakokite!, - nekaltai mirksėdama čiulbėjo gražuolė.

Py..diec, tiesiog py…diec! Aš šiku šalia simpatiškos merginos ir ji dar prašo papasakot, kaip mes vaikštom į parodas.

 • Na, mes, šitą, Ukrainos čempioooonai, - dar pora tokių garselių ir ji pagalvos, kad man bloga. O man iš tikrųjų buvo nelabai gera. Bendraujame jau dvidešimt minučių. Ji čiauška apie Musios auklėjimą, o aš po truputį šiku.

Kojos nutirpo galutinai. Vieną koją pabandžiau iškišt į priekį, tačiau greit atsisakiau šios idėjos, nes vos neatsisėdau į savo šūdą. Būtų pats laikas viską baigt, tačiau kaip? Pasakyt, kad aš jau nusišikau ir dabar noriu nusivalyt užpakalį, o po to mes galėsim pratęst pokalbį? Ne, šis variantas atkrenta.

 • Aš Andžela, o koks jūsų vardas? – paklausė mergina.

Tu man b..t dar ranką pasisveikinimui ištiesk.

 • Saaaaša, - šakės, mano subinė galutinai nusprendė sugadint visą idiliją.
 • Aš štai vaikštinėju rytais nuo dešimtos, o vakare nuo septynių valandų. Žiūrėkit, kaip mūsų šuneliai gražiai tarpusavy žaidžia, užsirašykit mano telefoną, galėsim kartu vaikščioti! – „pasidavė“ angeliukas.

Jei rimtai, tai labai norėjosi ją ir jos Musia pasiųst ant trijų raidžių. Tačiau iš striukės išsitraukiau popieriaus lapelį ir sąžiningai užsirašinėjau jos telefoną. Py…siec, šikdamas „nukabinau“ paną. Hu-hu-hu. Tačiau tada juokai man jau nerūpėjo…

Mano subinė išleido tokį bjaurų garsą, kad net neįmanoma aprašyti. Tai buvo kažkas panašaus į drėgną, pertraukiamą ir šaižų perdimą, kuriam antrino krintantis – čiurlenantis šūdo garsas. Šiuos garsus pabandžiau sušvelninti mandagiu kostelėjimu. Galbūt mergina nieko ir nesuprato, tačiau Musia tiksliai nustatė garsų šaltinį. Musia ristele pasileido link manęs. O mano šuo, padla, ramiai sau gulėjo ir griaužė kažkokį pagalį.

Galvoj buvo tik viena mintis: kaip nuvyti Musią. Jei dar priartės, būtinai užuos subtilų mano išmatų kvapą. Ir tada Musia tikrai nuspręs sužinoti tikslią kvapų kilmę. Subinė vėl išleido garsą, tačiau aš jau nieko nedariau – tiesiog sėdėjau, klausiausi merginos čiauškėjimo ir buvau pasiryžęs pasitikti savo graudų likimą.

Musia, atsargiai praėjusi šalia manęs, pasuko tiesiai link mano užpakalio. Nežinau, ką ji ten darė, tik šalia subinės jutau jos karštą alsavimą. Vos nepravirkau. Tačiau Musia tuo neapsiribojo. Ji pradėjo laižyti mano užpakalį, o jei tiksliau – pačią analinę angą. Šmėkštelėjo mintis: jei Musia laižo mano subinę, reiškia, mažiausia iki pusės ji įsibridusi į mano šūdus. Pabandžiau įsivaizduoti, kaip atrodys Musia, kai baigs laižyti mano subinę. „Apšalau“ galutinai.

Šuns šeimininkė ir toliau čiulbėjo apie šunų auklėjimo ir šėrimo problemas, Musia ir toliau laižė mano subinę. Aš, paprasčiausia, užsirūkiau ir pravirkau…

Tačiau šiuo momentu šiai dangiškąjai idilijai atėjo galas. Ketvirtoji šūdų išsiveržimo banga priminė pasaulio pabaigą.

Nebekontroliavau nei savęs, nei savo subinės. Net nebandžiau šiai bangai priešintis. Pajutau, tarsi šiuo momentu iš manęs išsiveržė kokie du kilogramai šūdų. Musia keistai krenkštelėjo ir nutilo. Aš jau net nebeprakaitavau, paprasčiausia, tik laukiau.

 • Musia, Musia, mergaite, ateik pas mane…, - sunerimo šeimininkė.

O anksčiau, p..la, šuns pašaukti negalėjai? – dingtelėjo mintis.

Kai pamačiau Musią, supratau, kad tai, ko aš bijojau anksčiau, tebuvo vaikiški žaisliukai.

Nuolat kliūdama už šakų ir pagalių, Musia judėjo keistais zigzagais. Tuo pačiu ji keistai,kažkaip drėgnai kosėjo ir inkštė. Kai ji atsidūrė šalia manęs, „ach..jelinau“ galutinai. Musią apšikau nuo galvos iki kojų. Apšikau viską: akis, ausis, burną, nosį ir , apskritai, visą kūną. Tai buvo didelis šūdo gabalas buldogo kojomis…

Jūsų šuo buvo baltas? Tai štai, dabar jis rudas. Namuose pamiršote akinius? Ką tokiu atveju jūs darote?

Teisingai, tam, kad apžiūrėti jūsų augintinio keistus pokyčius, jūs jį paimsite ant rankų. Musios šeimininkė taip ir padarė…

Ką dar galėčiau pridurt? Iki šio momento Andžela buvo „kliova“ mergička…

E
 • 16 Vas '12

Pakankamai senas, bet geras.. Pirmą kartą perskaitęs juokiausi iki ašarų!

R
 • 16 Vas '12

@eko rašė:
Pakankamai senas, bet geras.. Pirmą kartą perskaitęs juokiausi iki ašarų!

Na gi ne visi tokie seni kaip mudu abudu lai jaunimas skaito.... mokosi

A
 • 16 Vas '12

Šūdų klasifikacija pagal pojūčius
Čia pateikiama šūdų klasifikacija remiantis šikėjo pojūčiais:

Šūdas-vaiduoklis – žmogus sunkiai ir įtemptai šika, bet šūdo klozete nėra
Švarus šūdas – žmogus sunkiai ir įtemptai šika, šūdas matomas klozete, bet nėra žymių ant tualetinio popieriaus
Šlapias šūdas – nors valotės šiknaskylę bent 50 kartų, vistiek jaučiate, kad dar visko nenusivalėte. Galiausiai, kad neišteptumėte trusikų, jums tenka įsidėti popieriaus į kelnes
Antrosios bangos šūdas – pašikate, išsivalote su tualetiniu popieriumi, apsimaunate kelnes, bet vėl pajaučiate norą
Užkietėjęs šūdas – jums tenka taip stengtis, kad vos negaunate širdies smūgio
Sunkus šūdas – pašikę netenkate 20 kg svorio.
Šūdas-plyta – jis toks didelis, kad prieš nuleidžiant vandenį jums tenka jį suskaldyti į mažus gabalėlius (ne ranka, žinoma, o tualetiniu šepečiu)
Dujinis šūdas – išeina su tokiu triukšmu, kad girdi visi 100 metrų atstumu
Alkoholinis šūdas – iššikamas ryte po girtai praleistos nakties. Jis limpa prie klozeto sienelių
Laukiamas šūdas – einate šikti, tačiau tik pasėdite ant klozeto ir keletą kartų nusibezdate
Plėšiantis šūdas – išlenda su tokiu skausmu, kad atrodo, kad perplėš jus pusiau
Besitaškantis šūdas – iššauna su tokiu pagreičiu ir taip pliumpteli, kad vanduo aptaško jums užpakalį
Skystas šūdas – teka srovele
Šūdas-apgavikas – jūs gi tik ruošėtės nusipersti...
Aukštuomenės šūdas – toks, kuris nesmirda
Nuodingas šūdas – nuo jo kvapo visame name išnyksta tarakonai.
Limpantis šūdas – prilimpa prie šiknaplaukių, ir jums reikia gerokai pakratyti subinę, kad jis pagaliau nusileistų išvietės skylėn
Meksikietiškas šūdas – tokio aštraus kvapo, kad jūsų nosis dega.
Nesibaigiantis šūdas – jis tęsiasi ir tęsiasi ir tęsiasi... Jūs meldžiatės, kad pagaliau pasibaigtų.
Nemirtingas šūdas – nuleidus vandenį vistiek plaukioja klozete.
Šūdas - pasalūnas – niekada nepasitaiko jums esant namie, o tik tuomet, kai esante kur nors išėjęs visai dienai. Jūs norėjote tik šiek tiek pirstelėti, tačiau visą dieną turite vaikščioti su pusiau iššiktu šūdu trusikuose.
Šampanizuotas šūdas – kai jūsų viduriai užkietėję, šūdų kamštis vistiek kada nors iššauna, kartu su burbuliuojančia ruda srove.
Šūdas - ledkalnis – unitaze pusė jo plaukioja po vandenio, o kita pusė virš vandens.
Sprogstantis šūdas – po jo seka toks galingas pirstelėjimas, kad jums tenka įsitikinti, ar neįskilo unitazas.
Šūdas egzorcistas – gelsvai - rusvas skystis šauna iš jūsų šiknaskylės, ją nudegindamas, ir ištykšta ant tualeto sienų (žr. skystas šūdas)

R
 • 16 Vas '12

[quote="armaturinis"][/quote]
armaturinis > kaimynai prieš kviesdami policija atėjo pažiūrėt ar viskas tvarkoje... ašaras iki šiol valau

E
 • 17 Vas '12

@robas rašė:

@eko rašė:
Pakankamai senas, bet geras.. Pirmą kartą perskaitęs juokiausi iki ašarų!

Na gi ne visi tokie seni kaip mudu abudu lai jaunimas skaito.... mokosi

Aš save vis dar priskiriu prie jaunimo.. Vis dar 15..

G
 • 17 Vas '12

Eina šikt, kaip juokinga buvo

W
 • 17 Vas '12

Kakaliukų teorijos

Islamas: Jei apsišikom, tokia buvo Alacho valia.
Katalikybė: Jei apsišikote, to ir buvote vertas.
Sufizmas: Protingas žmogus niekada nešika.
Platonizmas: Tai tobulas apsišikimas.
Stoicizmas: Aš nesijaudinu, jei apsišiku.
Cinizmas: Žinoma, kad apsišikam! Ir ne kartą!
Okultizmas: Šūdas materializuojasi iš kitų egzistencijos plokštumų.
Terorizmas: Apsišiksit, jei nedarysit, kaip sakau!
Froidizmas: Jei apsišikot, kalta jūsų motina.
Siurrealizmas: Apsišikom mėlynai prie žalio gatvės laikrodžio.
Optimizmas: Jei apsišikam, reikia iš to turėti naudos.
Pesimizmas: Net ir apsišikus tai dar ne viskas.
Jehovizmas: Apsišikam, nes Biblijoje parašyta, kad šūdą sutvėrė Dievas.
Ekologija: Jei šūdas buvo organinės kilmės, tada viskas gerai.
Kapitalizmas: Koks pelnas apsišikus?
Antisemitizmas: Apsišikome? Tai žydų sąmokslas.
Reliatyvizmas: Mes neapsišikome, tai tik šūdas judėjo.
Socializmas: Visi turi apsišikti vienodai.
Patriotizmas: Mūsų šūdas geriausias!
Konservatyvizmas: Nieko nedaryti, net apsišikus.
Kvantinė fizika: Apsišiksim, tik nežinom, kur ir kada.
Programavimas: Jei apsišikome, ši klaida bus ištaisyta kitoje versijoje.
Matematika: Tikimybė apsišikti artėja prie vieneto.
Diplomatija: Apsimeskime, kad neapsišikome.
Lietuvybė: – Kaip gyveni? Puikiai, va kaimynas apsišiko.
Ūkininkas: Pavasariu kvepia.
Mįslė: Šarangė varangė, į kelnes susirangė. Kas?
Klasikinė literatūra: Kiek čia daug ponu!… Ir koki jie visi apsišikę…
Juozas Erlickas 1: Kas vėl prišiko į butelį? Ir ko ten žiūri policija?
Juozas Erlickas 2: Ar gali muitininkas nusišikti per adatos skylutę?
Lubizmas: Šūdas irgi trąša.
Landsbergizmas: Šūdai puola.

T
Techtronic
Mindaugas N.
 • 17 Vas '12

How the way people code “Hello World” varies depending on their age and job:

High School/Jr. High

10 PRINT "HELLO WORLD"
 20 END

First year in College

program Hello(input, output)
 begin
 writeln('Hello World')
 end.

Senior year in College

(defun hello
 (print
 (cons 'Hello (list 'World))))

New professional

#include <stdio.h>

 void main(void)
 {
 char *message[] = {"Hello ", "World"};
 int i;
 for(i = 0; i < 2; ++i)
 printf("%s", message[i]);
 printf("\n");
 }

Seasoned professional

#include <iostream.h>
 #include <string.h>
 class string
 {
 private:
  int size;
  char *ptr;
 public:
  string() : size(0), ptr(new char('\0')) {}
  string(const string &s) : size(s.size)
  {
   ptr = new char[size + 1];
   strcpy(ptr, s.ptr);
  }
  ~string()
  {
   delete [] ptr;
  }
  friend ostream &operator <<(ostream &, const string &);
  string &operator=(const char *);
 };

 ostream &operator<<(ostream &stream, const string &s)
 {
  return(stream << s.ptr);
 }
 string &string::operator=(const char *chrs)
 {
  if (this != &chrs)
  {
   delete [] ptr;
   size = strlen(chrs);
   ptr = new char[size + 1];
   strcpy(ptr, chrs);
  }
  return(*this);
 }
 int main()
 {
  string str;
  str = "Hello World";
  cout << str << endl;
  return(0);
 }

System Administrator

#include <stdio.h>
 #include <stdlib.h>
 main()
 {
 char *tmp;
 int i=0;
 /* on y va bourin */
 tmp=(char *)malloc(1024*sizeof(char));
 while (tmp[i]="Hello Wolrd"[i++]);
 /* Ooopps y'a une infusion ! */
 i=(int)tmp[8];
 tmp[8]=tmp[9];
 tmp[9]=(char)i;
 printf("%s\n",tmp);
 }

Apprentice Hacker

#!/usr/local/bin/perl
 $msg="Hello, world.\n";
 if ($#ARGV >= 0) {
   while(defined($arg=shift(@ARGV))) {
   $outfilename = $arg;
   open(FILE, ">" . $outfilename) || die "Can't write $arg: $!\n";
   print (FILE $msg);
   close(FILE) || die "Can't close $arg: $!\n";
   }
 } else {
   print ($msg);
 }
 1;

Experienced Hacker

#include <stdio.h>
 #include <string.h>
 #define S "Hello, World\n"
 main(){exit(printf(S) == strlen(S) ? 0 : 1);}

Seasoned Hacker

% cc -o a.out ~/src/misc/hw/hw.c
 % a.out
 Hello, world.

Guru Hacker

% cat
 Hello, world.

New Manager (do you remember?)

10 PRINT "HELLO WORLD"
 20 END

Middle Manager

mail -s "Hello, world." bob@b12
 Bob, could you please write me a program that prints "Hello, world."?
 I need it by tomorrow.
 ^D

Senior Manager

% zmail jim
 I need a "Hello, world." program by this afternoon.

Chief Executive

% letter
 letter: Command not found.
 % mail
 To: ^X ^F ^C
 % help mail
 help: Command not found.
 % damn!
 !: Event unrecognized
 % logout

Research Scientist

PROGRAM HELLO
  PRINT *, 'Hello World'
  END

Older research Scientist

WRITE (6, 100)
  100 FORMAT (1H ,11HHELLO WORLD)
  CALL EXIT
  END
W
 • 17 Vas '12

*nix sistemu keistas error listas

1. “Values of B will give rise to dom.” 
2. FATAL system error #nnnn CAUSE: We should never get here! 
3. OHHHH…. I give up Core dumped 
4. COMPILER UNABLE TO ABORT 
5. AN ATTEMPT WAS MADE TO WRITE BEYOND THE MAXIMUM ASSIGNED SPACE FOR A MASS STORAGE FILE. AN ATTEMPT WAS MADE TO EXPAND A MASS STORAGE FILE BEYOND THE MAXIMUM ASSIGNED SPACE. A READ FUNCTION FOR A MASS STORAGE FILE SPECIFIED AN ADDRESS (WORD 5 OF THE I/O PACKET) THAT IS BEYOND THE MAXIMUM ASSIGNED SPACE. A READ OR WRITE FUNCTION FOR A WORD-ADDRESSABLE MASS STORAG FILE SPECIFIED A MASS STORAGE ADDRESS (WORD 5 OF THE I/O PACKET) AND A TOTAL DATA COUNT. WHEN THE MASS STORAGE ADDRESS IS ADDED TO THE TOTAL DATA COUNT, THE RESULTING ENDING MASS STORAGE ADDRESS IS GREATER THAN 2*/35-1. A READ OR WRITE FUNCTION FOR A SECTOR-FORMATTED MASS STORAGE FILE SPECIFIED A MASS STORAGE ADDRESS (WORD 5 OF THE I/O PACKET) THAT IS GREATER THAN 2*/30-1. ADI ONLY: REFERENCE ATTEMPTED BEYOND THE ASSIGNED FILE WHEN THE FILE IS CONFIGURED AS A FH-432 OR FH-1782 DRUM. 
6. ERROR: A really big XXXX UP has been detected !! 
7. Momentaraly writing while seeking..
Constantly writing while seeking..
Momentaraly writing while reading.. 
8. initstate: not enough state (%d bytes) with which to do jack; ignored. 
9. “Keyboard not present, press any key” 
10. “You lied to me when you told me this was a program” 
11. “PROGRAMMER GOOFED . . . YOU SHOULD NEVER SEE THIS MESSAGE” 
12. YOU CAN’T DO THAT! 
13. Man the Lifeboats! Women and children first! 
14. $ make :== $ sys$system:teco32 make
$ make love
Not war? 
15. That makes 100 errors; please try again. 
16. You can now delete more, or insert, or whatever. 
17. Sorry, I don’t know how to help in this situation. 
18. Maybe you should try asking a human? 
19. Sorry, I already gave what help I could… 
20. An error might have occurred before I noticed any problems. 
21. If all else fails, read the instructions. 
22. This can’t happen. 
23. I’m broken. Please show this to someone who can fix can fix 
24. I can’t go on meeting you like this. 
25. One of your faux pas seems to have wounded me deeply.. in fact, I’m barely conscious. Please fix it and try again. 
26. Interruption 
27. You rang? 
28. IMPOSSIBLE. 
29. NONEXISTENT. 
30. ETC. 
31. BAD. 
32. A funny symbol that I can’t read has just been input. Continue, and I’ll forget that it ever happened. 
33. I suspect you’ve forgotten a `}’, causing me to apply this control sequence to too much text. How can we recover? My plan is to forget the whole thing and hope for the best. 
34. I dddon’t go any higher than filll. 
35. Dimensions can be in units of em, ex, in, pt, pc, cm, mm, dd, cc, bp, or sp; but yours is a new one! 
36. Something Rotten in Denmark, Interp Stack Not ALigned 
37. <Assorted DEC ID fruitcake> ILLEGAL ERROR 
38. bad magic number 
39. “very funny” 
40. “Unexpected ‘;’, expecting ‘;’” 
41. You can’t do that in horizontal mode. 
42. “COMPILER THWARTED” 
43. “Keyboard error or no keyboard present. Press F1 to continue.” 
44. “Argument is bletchful.” 
45. “Guru Meditation” 
46. “lint’s little mind is blown.” 
47. “Hot Damn! You need more ram!” 
48. String literal too long (I let you have 512 characters, that’s 3 more than ANSI said I should) 
49. And the lord said, ‘lo, there shall only be case or default labels inside a switch statement’a typedef name was a complete surprise to me at this point in your program 
50. You can’t modify a constant, float upstream, win an argument with the IRS, or satisfy this compiler 
51. This struct already has a perfectly good definitiontype in (cast) must be scalar; ANSI 3.3.4; page 39, lines 10-11 (I know you don’t care, I’m just trying to annoy you) 
52. Can’t cast a void type to type void (because the ANSI spec. says so, that’s why) 
53. Huh ? 
54. can’t go mucking with a ‘void *’ 
55. we already did this function 
56. This label is the target of a goto from outside of the block containing this label AND this block has an automatic variable with an initializer AND your window wasn’t wide enough to read this whole error message 
57. Call me paranoid but finding ‘/*’ inside this comment makes me suspicious 
58. Symbol table full - fatal heap error; please go buy a RAM upgrade from your local Apple dealer 
59. “It seem you are trying to check the output from a word-processor. Not only does this not make sense, but you would probably damage the file 
60. if you tried so I am not going to let you do this!” 
61. It looks like the active file is messed up. Contact your news administrator and leave the “bogus” groups alone, and they may come back to normal. Maybe. 
62. Attention K-Mart shoppers: Blue Light special in out SYSTEM UTILITIES department. for the next 10 days we will be taking requests for the utilities that you think should be here. Thank you again for shopping K-Mart. 
63. “Things are not looking good!” 
64. “I didn’t think this set of error conditions could ever happen” 
65. “Now deleting all files. Goodbye” 
66. “file has bad magic.” 
67. “Hi Linda! We wondered how long it would take, for you to mess up this bad.” 
68. “The running master will not die…” 
69. “Shut ‘er down, Clancy, she’s a-pumpin’ mud!” 
70. An error has occured on the error logging device. 
71. “Out of order” 
72. “Hey are you talking to me? Try again!” 
73. “Invalid command. Feel ashamed for yourself and try again.” 
74. “Of all the commands available you picked the wrong one!” 
75. “Shut her down, Scotty, she’s sucking mud again!” 
76. ERROR 1164 HOW IN THE HELL DID YOU GET HERE 
77. WARNING: FILE GENERATED THE FILE WHICH WAS SPECIFIED AS THE ‘COPY TO’ OR DESTINATION FILE WAS NOT THERE AND WAS THEREFORE GENERATED BY JOBCONTROL. IF YOU DID NOT MEAN TO COPY TO A NEW FILE ELIMINATE THE FILE. 
78. NO ACCESS FOR $TOAD SERVICE A USER PROGRAM MADE A CALL TO A $TOAD SERVICE AND THE USER DOES NOT HAVE THE PROPER ACCESS TO BIT TO USE THAT SERVICE. ACCESS RESTRICTIONS ARE PLACED ON THE $TOADS SERVICES IN GENERAL, AND $CPRIOR, $PABORT, AND $SUSP FOR INDIVIDUAL RESTRICTIONS. JOBCNTRL ER 2167 : NO ACCESS TO VULCANIZE PROGRAM 
79. AN ATTEMPT HAS BEEN MADE TO VULCANIZE A REAL-TIME, MONITOR, OR NRH
TYPE PROGRAM, OR A PROGRAM WITH HIGH ACCESS, ACCOUNTING FILE ACCESS,
OR SUB-SYSTEM ACCESS. THE VULCANIZE REQUEST IS IGNORED BECAUSE THE
USER DOES NOT HAVE ACCESS TO GENERATE SUCH A PROGRAM. 
80. IT’S NOT NICE TO FOOL POP! 
81. YOU JUST TRIED TO FAKE-OUT MOTHER NATURE, AND SHE CAUGHT YOU! SUPER-VULCAN NOW HAS YOUR NAME ON HIS ENEMY LIST, AND YOU CAN BE CERTAIN THAT FUTURE ATTEMPTS TO RESOURCE LFN 0,3,OR 6 WILL RESULT IN YOUR BEING ABORTED, SPINDLED, MANGLED, FOLDED, PUNCHED, DELETED, AND DEALLOCATED. 
82. PROGRAM FILE DESTROYED. THE PROGRAM HAS BEEN ABORTED DUE TO INCONSISTENCIES IN THE INFORMATION GENERATED BY THE VULCANIZER. THE DISC COPY OF THE PROGRAM MAY HAVE BEEN
DESTROYED OR THE PROGRAM MAY NOT HAVE BEEN RE-VULCANIZED AFTER A MAJOR SYSTEM RELEASE. IN ANY CASE RE-VULCANIZE THE PROGRAM (RLIBS ALSO). 
83. minor alarm 
84. major alarm 
85. critical alarm 
86. alarm system failure alarm 
87. This application has violated system integrity and must be terminated. 
88. “You are a charlatan.” 
89. “Go away. You don’t exist.” 
90. Tsk tsk? Have I been a bad computer? 
91. line 2706 compiler error: schain botch 
92. Are you lonely? 
93. Anyone have a better memory of this than I do? 
94. ?NO ERROR 
95. I give up…. dumping core now! 
96. For heavens sake, doesn’t anyone just talk anymore? 
97. Not tonight, I’ve got a headache. 
98. I beg your pardon? 
99. Your place or mine? 
100. FORTRAN FATAL INTERNAL ERROR FATAL COMPILER DAMAGE REPORT FOLLOWS 
101. ?Invalid Character At Terminal — Please Go Away 
102. ?Unibus timeout — send in a new quarterback 
103. ?Ouch, That HURTS! 
104. You must be joking. 
105. Error: Error ocurred when attempting to print error message. 
106. Error #1: Power supply not found” 
107. ERROR 0: POWER NOT ON 
108. Break Rob’s knuckles 
109. “You can tune a filesystem, but you can’t tuna fish” 
110. $ man fish
Don’t say “fish”, Bishop. It doesn’t mean anything. 
111. $ man overboard
BUGS: No life raft 
112. “Oops! Error while handling error!” 
113. Can’t find wicked faraway objects. 
114. Can’t fit 27? tape through 25? door. 
115. “Invalid Error”. 
116. “code has no effect” 
117. “No message, no subject; hope that’s ok.” 
118. I the most critical examiner of all have determined that there is an error on line 42. 
119. Parity Error But Segment Doesn’t Found 
120. MORE CORE AVAILABLE, BUT NOT FOR YOU 
121. Shannon and Bill say this can’t happen”); 
122. PUNT 
123. ‘Weird magic happens here’. 
124. “Thou hast new mail.” 
125. Too much “sourcing” going on. 
126. Okie dokie 
127. Mail’s idea of conditions is screwed up 
128. ~h: no can do!? 
129. Too many regrets 
130. detract asked to insert commas 
131. metoo 
132. Somethings amiss — no @ or % in arpafix 
133. Made up bad net name 
134. ubluit 
135. Who are you!? 
136. ; why = 
137. “The impossible has happened!” 
138. Beam me up Scotty, there’s no life out here. 
139. “NO ERRORS DETECTED”. 
140. NO COMPILER DETECTED ERRORS. 
141. Holy Panes Batman, the window’s missing! 
142. “Holy PH, Batman, the buffer’s missing!” 
143. “Holy Vectors Batman, I can’t get more lines!” 
144. “System Error - Sureness out of Bounds” 
145. Mysterious Error -nnn 
146. Internal Error: Illegal hedge TV number. (huh?? what?!) 
147. Internal Error: BlinkThere or HiliteThere messed up. 
148. Bad External File System: Boy, is your system messed up. 
149. Hodie natus est radici frate
“Today unto the root is born a brother’” 
150. Looks like mere mortals are trying to enter the Twilight Zone 
151. FATAL: Major security hack. Notify Administrator. 
152. Identity problems, eh ? 
153. Error: Bad SLAB magic!
154. ’tis is no game for mere mortals 
155. Go away and get a life 
156. Death before dishonour ? 
157. Dave, don’t do that… 
158. Good afternoon, gentelman, I’m a HAL 9000 Computer 
159. Only few mortals may try to enter the Twiligth Zone 
160. Only real wizzards know the spells to open the gate of paradize 
161. Trying to unlock the door twice eh ? 
162. Use the force, Luke ! 
163. Change balls, please 
164. Bad Craziness - Error reported to webmaster - please hang up and try again.
165. “NONE of your errors have been found” 
166. “Well, you ran into something and the game is over.” 
167. “Unused error message #xxx” 
168. “FALL DOWN GO BOOM” 
169. Data potato doo-wop doo-wop 
170. Okie dokie, core dumped.bash 
171. Puke. 
172. spurious multibus interrupt 
173. EDOTDOT!!!! 
174. Your guess is probably much better than mine. 
175. You wascal wabbit! Wandering wizards won’t win! 
176. savemail: HELP!!!! 
177. Who are you ? 
178. MAIL DELETED BECAUSE OF LACK OF DISK SPACE 
179. Can’t suspend a login shell (yet). 
180. EH? 
181. You are a charlatan, bordeaux.kpno.noao.edu 
182. “Your expression has defeated me” 
183. “Your formula has defeated me” 
184. WARNING: 54 - PROGRAM NOT RECURSIVE 
185. Help is not available for you. 
186. Masscomp C compiler:”Insane structure member list” 
187. User Error: An unknown error has occurred in an unidentified program while executing an unimplemented function at an undefined address. Correct error and resubmit. 
188. Liar, Liar! Pants on Fire! 
189. Error: Success
L
 • 18 Vas '12

Čia kaip suprantu rašom anekdotus IT tema

Iš tinklų valdymo paskaitos:

Visos pagrindinės tarnybinės stotys, pvz. kelvedžiai, turėtu būti sąrankuoti kurti spąstus, jei užpuola programišiai , pvz. žmogus-per-vidurį. Ypatingai tai svarbu žiniatinklio valdytuvams, per kurios gali būti kreipiamasi į vidinius plačiojo tinklo sietuvus

Kompiuteriai ir kompiuteristai skiriasi siaip, kaip programuotojas tai turetum zinoti.

Pokalbis buities reikmenų parduotuvėje:

 • Duokite man, prašau, įvesties-išvesties įrangos priežiūros rinkinį.
 • Ką? Ką?
 • Dantų pastos ir tualetinio popieriaus!

Unix is the only virus with a command line interface

Windows 98 supports real multitasking - it can boot and crash simultaneously

If operating systems ran airlines

DOS Airlines - Everybody pushes the airplane until it glides, then jumps on and lets the plane coast until it hits the ground again, then push again, jump on again and so on and so on.

MAC Airlines - All the stewards, stewardesses, captains, baggage handlers and ticket agents look the same, act the same and talk the same. Every time you ask questions about details, you are told you don't need to know, don't want to know, and everything will be done without you even having to know so just shut up.

OS/2 Airlines - To board the plane, you have your ticket stamped 10 different times by standing in 10 different lines. Then you fill out a form showing where you want to sit and whether if should look and feel like an ocean liner, a passenger train or a bus. If you succeed in getting on board the plane and the plane succeeds in getting off the ground, you have a wonderful trip ...except times when the rudder and flaps get frozen in position, in which case you have time to say your prayers and get yourself prepared for the crash.

WINDOWS Airlines - The terminal is nice and colorful, with friendly stewards and stewardesses, easy access to the plane and an uneventful takeoff. Then the plane blows up without any warning whatsoever.

WINDOWS NT Airlines - Everyone marches out on the runway, says the password in unison and forms the outline of a plane. Then they all sit down and make a whooshing noise like a plane.

Windows95 Airlines - The captain has been announcing boarding plans for about a year and as soon as it's ready you'll be told where you are going. In the meantime you can stand at the window and crane your neck with reporters from every magazine on the continent.

UNIX Airlines - Everyone brings one piece of the airplane with them when they come to the airport. They all go out on the runway and put the plane together piece by piece, arguing constantly about what kind of plane they are building.

A
 • 26 Vas '12

Сидит HAM в эфире. Стук в дверь. Открывает. Там скелетик, с косой и в наушниках.
-Ты кто?

 • Смерть.
  НАМ начинает сползать по стеночке. Смерть:
  -Расслабься, я не к тебе, а к твоему трансиверу.
 • Чего это у вас в оркестре барабанщик стучит странно как-то?
  • Так он же радиолюбитель!

за жопай бижит бле хуй, жопа от него, хуи за ней, жопа от него, он за ней, жопа рас в лес забежала, превратилась в птичку, сидит на дереве, хуй подходит (где бл...),

 • эй птица, ёбтбле, ты жопу невидела?
  жопа голоcой человек:
 • м м
  он говорит:
 • точно невидела?
 • м м
 • чего ты молчиш, расскажи чего не буть
 • пфр пфр

в аптеку залетает муха...

 • маззззззззь еззззззззззззззззь...
 • заибиззззззззззззззь...
W
 • 1
 • 9 Kov '12

Linus Torvalds Facts!!

Linus Torvalds wasn't born. he was developed.
Linus Torvalds's first words were syscalls.
Linus Torvalds's DNA is in binary.
Linus Torvalds's first written program had artificial intelligence.
Linus Torvalds knows the question to 42.
Linus Torvalds's kernel never panics.

Linus Torvalds is taking over the world. Micro$oft is just a diversion
so that no one would suspect a mild mannered Finnish programmer.

Linus Torvalds only has to enter a room, and every Windows
computer in it segfaults instantly.

Linus Torvalds can touch MC Hammer.

Linus Torvalds does not sleep. he waits.

Linus Torvalds doesn't wget. he wdemands.

Linus Torvalds rarely gets angry. because when he does, kernels everywhere begin to panic.

Linus Torvalds was considered as being old and stable at 24,
but new and bleeding edge at 26.

Linus Torvalds once found a segmentation fault in the universe.

Linus Torvalds can delete the universe by typing rm -rf /.

Linus Torvalds simply know better than you do.

Linus Torvalds is real, unless declared Integer.

Linus Torvalds can execute x86 in his head.

Linus Torvalds can program using a scroll-wheel.

Linus Torvalds does not need a keyboard, the computer just knows what his needs are.

Linus Torvalds has a multi-core brain.

Linus Torvalds created apt by typing apt-get install apt.

Linus Torvalds sorts in O(1).

Linus Torvalds doesn't need to boot.

Linus Torvalds doesn't receive error messages.

Linus Torvalds is more powerful than root.

Linus Torvalds doesn't need backups.
he just uploads his files and lets the world mirror them.

Linus Torvalds's source codes compile themselves.

Linus Torvalds only has 2 buttons on his keyboard, '1' and '0'.

Linus Torvalds doesn't use the GCC. he writes binaries.

Linus Torvalds can write to NTFS.

Linus Torvalds can defragment an NTFS partition by hand.

Linus Torvalds can manipulate bits on the harddrive with his mind (at 3200 YB/s).

Linus Torvalds doesn't need STDERR.

Linus Torvalds surfs the web using nothing but netcat.

Linus Torvalds once developed a programming language so good
that it makes Python look like punch cards.

Linus Torvalds writes new software, then he just makes punch cards
with his teeth and feeds them into a reader.

Linus Torvalds doesn't use a monitor.
he can read the video signals from a VGA cable with his finger.

Linus Torvalds hacked physics so his car can go 50 000 kmph.

Linus Torvalds runs Linux on his wristwatch and toaster.

Linus Torvalds doesn't need anti-virus software.
Virii need anti-Linus software.

Linus Torvalds has a list of events that he allows to occur.
it is commonly reffered to as "the theory of probability".

Linus Torvalds doesn't push the flush toilet button, brush his teeth,
shower or clean his house. he simply says "make clean".

Linus Torvalds has no dependencies.

Linus Torvalds doesn't wear glasses anymore.
not because he had laser eye surgery,
but because he finally got his xorg.conf properly configured in his head.

Linus Torvalds has never used a backspace key before.

Linus Torvalds can determine whether an arbitrary program will terminate.
Linus Torvalds's alphabet cereal forms source code.

Linus Torvalds can do an infinite loop in five seconds... in his head.

Linus Torvalds has counted to infinity. twice. both positive and negative infinity.

Linus Torvalds made the red pill.

Linus Torvalds can enrich himself simply by chowning your bank account.
he doesn't do this because there is no challenge in it.

Linus Torvalds can use a nice level lower than -20.

Linus Torvalds can run kill -9 and kill Chuck Norris.

Linus Torvalds programmed God in his own image.

Linus Torvalds doesn't pray to God. God prays to Linus.

Linus Torvalds doesn't read the man pages. he reads the God pages.

Linus Torvalds doesn't die, he simply returns zero.

Linus Torvalds can divide by zero.

Linus Torvalds once wrote a program that divides by zero.

Linus Torvalds's stream of conciousness is entirely in binary.

Linus Torvalds can play 3D games in his head
by interpreting the source code in real-time.

Linus Torvalds played through Duke Nukem Forever. in 1998.

Linus Torvalds scared A and B away.
consequently we program in C today.

Linus Torvalds wrote the whole kernel in binary
and reverse engineered it to C code for others benefit.

Linus Torvalds doesn't develop the kernel by programming.
He shares bits of his mind.

Linus Torvalds wrote a progam that computed the last digit of pi.

Linus Torvalds solved Russell's paradox.

Linus Torvalds can solve The Halting Problem... in polynomial time.

Linus Torvalds can solve NP-hard problems in logarithmic time.

Linus Torvalds's computer's clock isn't synchronized with the world.
the world synchronizes with Linus Torvalds's clock

Bill Gates left his university to start Micro$oft.
Steve Jobs sold his Wolkswagen bus to start Apple.
Linus Torvalds made a new thread in a forum and put a file on a ftp server.

Paimta is http://uzt-nus.livejournal.com/67724.html
p.s

Linus Torvalds knows the question to 42.
Cia is Hitchhiker's Guide to the Galaxy

W
 • 9 Kov '12

The Unofficial Unix Administration Horror Story Summary, version 1.1
http://www.cavecanen.org/linux/humour/horrorstories.txt

N
 • 1
 • 9 Kov '12

linko net neskaiciau, nes tai ne i tema tikriausia, butu gera,i kad tu surusiuotum savo misraine. Tada jau lengviau suprantama butu. o dar burdakas ir dar ne pagal Lietuva tikriausia
P.S Kai skaitysi mano nuorodas tada as tavo paskaitinesiu.

A
 • 10 Kov '12

@neerkaas rašė:
P.S Kai skaitysi mano nuorodas tada as tavo paskaitinesiu, grybe

neerkaas, nemanai kad grybų karą reiktų žaisti asmeninių žinučių pagalba netraukiant viso forumo?

P.S. privačias žinutes reikia įsijungti (defaultu jos disablintos).

J
 • 17 Kov '12

Vieną pataisysiu: Linus Torvaldis gali ištrinti visatą parašęs rm -rf /home/linus/.universe.

W
 • 23 Kov '12

Torvalds to develop Microsoft's next operating system

By NATHAN COCHRANE

LINUS TORVALDS, the creator of upstart operating system Linux, will head a new division within Microsoft to develop a version of Linux to replace Windows2000.

Information contained in a Microsoft memo leaked to The Age indicated that the third Beta version of Windows 2000 had been held back pending a decision to scrap the operating system entirely.

Coming just after it announced a massive reorganisation into new business groups, the decision marks the most significant about-face the company has engaged in since it adopted the Internet. Insiders say Microsoft will move rapidly to an open source business model, possibly by the end of the year.

Torvalds, who has been working for the last year for Microsoft co-founder Paul Allen on a top-secret processor chip, has reportedly also been paid $US357 million in stock and cash for the rights to use the Linux trademark.

Although company officials would not comment on Torvalds' duties, The Age understands it will include advising on open source business opportunities and developing a version of Linux to replace the now abandoned Windows2000.

Windows2000, the successor to WindowsNT, was mired in a series of delays due to its complexity, forcing Microsoft's founder, Bill Gates, to look to alternatives. To be codenamed Minux Milennium Edition, it's a play on the conjunction of the words Microsoft'' andLinux'' and harkens back to the original Minix system on which Linux was based.

A Microsoft source, speaking on condition of anonymity, said the company was scared of the speed at which Linux was spreading through business and the rate at which vendors were jumping on the bandwagon. He said Microsoft President Steve Ballmer had adopted an if you can't beat `em, join `em approach'' to Linux, similar to the onewe used when we embraced the Internet''.

``The operating system (Windows2000) is a basketcase,'' a Microsoft Windows2000 team developer.

``We can't compete with the millions of Linux developers out there, and after Melissa (e-mail virus) we sure as hell can't rely on people buying our Office products any more.''

Torvalds was tight-lipped when contacted, but said Microsoft had ``made him an offer he can't refuse''.

``Anyway, it's time to make some dough from this open source thing. Here I am, the elected ruler of the known universe, and I can't pay off my Rav-4. Where's the justice in that?'' Torvalds said.

``Microsoft isn't all that bad. At least they give hackers something to do with their Saturday nights.''

Open source advocates contacted by The Age expressed shock at Torvalds sudden change of heart.

``I can't believe it. I'm shocked,'' a Melbourne Linux developer said.

``Don't do it, Linus,'' another urged.

``First it was (Open Source evangelist) Eric Raymond and now Linus. Who next, (Free Software Foundation founder) Richard Stallman?''

``I knew it as soon as I heard he (Torvalds) had gone to work for (Paul Allen's company) Transmeta,'' a poster to alt.microsoft.sucks said.

``They couldn't develop it, so they're going to buy it, just like they did with DOS.''

International Data Corporation Emerging Markets program director, Charles Looless, said it was a case of ``keep your friends near and your enemies even nearer''.

He said it was an ``end-run'' around mounting pressure on the company brough about by the US Government case against it.

``By embracing Linux and open source, Gates effectively short circuits the (Department of Justice) case, rendering it obsolete.

``This is a smart business decision that will set Microsoft up for the next Millennium.''

Published: Thu Apr 1 18:14:07 EST 1999
http://www.softpanorama.org/Bulletin/Hu ... soft.shtml

W
 • 25 Kov '12

Absolutely Hilarious Computer Quotes

"If at first you don't succeed; call it version 1.0"

"The Internet: where men are men, women are men, and children are FBI agents."

"Some things Man was never meant to know. For everything else, there's Google."

"unzip; strip; touch; finger; mount; fsck; more; yes; unmount; sleep" - my daily unix command list

"... one of the main causes of the fall of the Roman Empire was that, lacking zero, they had no way to indicate successful termination of their C programs." - Robert Firth

"If Python is executable pseudocode, then perl is executable line noise."

"The more I C, the less I see."

"To err is human... to really foul up requires the root password."

"After Perl everything else is just assembly language."

"If brute force doesn't solve your problems, then you aren't using enough."

"Life would be so much easier if we only had the source code."

"Unix is user-friendly. It's just very selective about who its friends are."

"COBOL programmers understand why women hate periods."

“Programming is like sex, one mistake and you have to support it for the rest of your life.” — Michael Sinz

"There are 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't."

"640K ought to be enough for anybody." - This is not humorous by itself; but in the context it's a classic by Bill Gates in 1981

Microsoft: "You've got questions. We've got dancing paperclips."

"Microsoft is not the answer. Microsoft is the question. NO is the answer." - Erik Naggum

"Men are from Mars. Women are from Venus. Computers are from hell."

"SUPERCOMPUTER: what it sounded like before you bought it."

"Windows95: It's like upgrading from Reagan to Bush.

"People say Microsoft paid 14M$ for using the Rolling Stones song 'Start me up' in their commercials. This is wrong. Microsoft payed 14M$ only for a part of the song. For instance, they didn't use the line 'You'll make a grown man cry'."

"I'm not anti-social; I'm just not user friendly"

"A printer consists of three main parts: the case, the jammed paper tray and the blinking red light"

"The best accelerator available for a Mac is one that causes it to go at 9.81 m/s2."

"A computer lets you make more mistakes faster than any invention in human history - with the possible exceptions of handguns and tequila"

"1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 l41d"

"To go forward, you must backup."

"I would love to change the world, but they won't give me the source code"

"A Windows user spends 1/3 of his life sleeping, 1/3 working, 1/3 waiting."

"My software never has bugs. It just develops random features."

"Better to be a geek than an idiot."

"Windows isn't a virus, viruses do something."

"Geek's favorite pickup line: Hey, does this rag smell like chloroform? "

"Be nice to geeks when you're in school, you might end-up working for one when you grow-up."

"Difference between a virus and windows ? Viruses rarely fail."

"Evolution is God's way of issuing upgrades."

"The only problem with troubleshooting is that sometimes trouble shoots back."

"It's a little-known fact that the Y1K problem caused the Dark Ages."

"The box said 'Required Windows 95 or better'. So, I installed LINUX."

"Computer are like air conditioners: they stop working when you open windows."

"once upon a midnight dreary, while i pron surfed, weak and weary,
over many a strange and spurious site of 'hot xxx galore'.
While i clicked my fav'rite bookmark, suddenly there came a warning, and my heart was filled with mourning, mourning for my dear amour,
" 'Tis not possible!", i muttered, "give me back my free hardcore!"
quoth the server, 404."

"Mac users swear by their Mac,
PC users swear at their PC."

"Like car accidents, most hardware problems are due to driver error."

"Dating a girl is just like writing software. Everything's going to work just fine in the testing lab (dating), but as soon as you have contract with a customer (marriage), then your program (life) is going to be facing new situations you never expected. You'll be forced to patch the code (admit you're wrong) and then the code (wife) will just end up all bloated and unmaintainable in the end."

"Real men don't use backups, they post their stuff on a public ftp server and let the rest of the world make copies." - Linus Torvalds

"There are 10 kinds of people in the world, those that understand trinary, those that don't, and those that confuse it with binary."

"If you give someone a program, you will frustrate them for a day; if you teach them how to program, you will frustrate them for a lifetime."

"It is easier to change the specification to fit the program than vice versa."

"I had a fortune cookie the other day and it said: 'Outlook not so good'. I said: 'Sure, but Microsoft ships it anyway'."

"The nice thing about standards is that there are so many to choose from."

"The term reboot comes from the middle age (before computers). Horses who stopped in mid-stride required a boot to the rear to start again. Thus the term to rear-boot, later abbreviated into reboot."

"Programmers are tools for converting caffeine into code."

"The great thing about Object Oriented code is that it can make small, simple problems look like large, complex ones."

"Hacking is like sex. You get in, you get out, and hope that you didn't leave something that can be traced back to you."

Paimta is http://linuxshellaccount.blogspot.com/2 ... uotes.html