Neveikia .py scriptai

T
  • 23 Rugp '12

Sveiki, turiu problema - nustojo veikti python scriptai.

[sienas@tadasbar pyth]$ cat getcwd.py 
import os
os.getcwd()
[sienas@tadasbar pyth]$ python3 getcwd.py 
[sienas@tadasbar pyth]$

neveikia (getcwd.py teises 777), taciau

[sienas@tadasbar pyth]$ python3
Python 3.2.3 (default, Apr 23 2012, 23:14:44) 
[GCC 4.7.0 20120414 (prerelease)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import os
>>> os.getcwd()
'/home/sienas/pyth'
>>>

veikia. Kodel taip yra?

A
  • 23 Rugp '12

Spėju jau senai tą darei.

print(os.getcwd())
T
  • 23 Rugp '12

@absys rašė:
Spėju jau senai tą darei.

print(os.getcwd())

Pastebejau paskui . Bat vistiek keista kad veikia skriptai ir shell skirtingai.