PyQt4 ir globalių kintamųjų perdavimas iš __init__ f-jos.

B
 • 17 Grd '12

Kodas:

class window(QtGui.QMainWindow):
  def __init__(self):
    QtGui.QMainWindow.__init__(self)
    self.ui=uic.loadUi(filename.encode("utf-8"))
    self.ui.connect(self.ui.closeButton, QtCore.SIGNAL("clicked()"), self.closeFunction)
    directoryListFunction(self.ui.directoryListWidget)
    self.ui.connect(self.ui.addButton, QtCore.SIGNAL("clicked()"), self.addFilesToSelectedFileListWidget)
    self.ui.connect(self.ui.removeButton, QtCore.SIGNAL("clicked()"), self.removeFunction)
    self.ui.connect(self.ui.renameButton, QtCore.SIGNAL("clicked()"), renamesFiles(self.ui))
    self.ui.connect(self.ui.previewButton, QtCore.SIGNAL("clicked()"), showNewNames(self.ui))
    self.ui.show()

išskviečiau funkciją directoryListFunction(self.ui.directoryListWidget) <--veikia. Tačiau į kitas funkcijas noriu perduoti self.ui objektą - neveikia. Funkcijas noriu pasirašyti kitame faile arba už klasės window() ribų. Kaip tai padaryti.

Klaidos kodas:

The debugged program raised the exception unhandled TypeError
"arguments did not match any overloaded call: QObject.connect(QObject, SIGNAL(), QObject, SLOT(), Qt.ConnectionType=Qt.AutoConnection): argument 3 has unexpected type 'NoneType' QObject.connect(QObject, SIGNAL(), callable, Qt.ConnectionType=Qt.AutoConnection): argument 3 has unexpected type 'NoneType' QObject.connect(QObject, SIGNAL(), SLOT(), Qt.ConnectionType=Qt.AutoConnection): argument 3 has unexpected type 'NoneType'"
File: /home/Darbastalis/1.py, Line: 29

Čia, kai bandau paduoti self.ui arba self.ui.directoryListWidget()

Antra:
listWidget yra pildomas failų pavadinimais, kurie yra su ąčęėįšųūž simboliais. PyQt4 rodo kringelius. Kaip nurodyti kodavimą?
PS.: durni patarimai, kaip #-- coding: utf-8 -- išbandyti ir neveikia.

T
Techtronic
Mindaugas N.
 • 5 Sau '13

Siame forume nera programeriu, gal pabandyk parasyti i nepriklausoma jokiam buntu foruma.