numpy veikia terminale, bet neveikia IDLE aplinkoj

L
 • 19 Kov '13

numpy veikia terminale, bet neveikia IDLE aplinkoj. Kame bėdos?

Terminale

linas@linas-laptop:~$ python
Python 2.6.5 (r265:79063, Oct 1 2012, 22:07:21) 
[GCC 4.4.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import numpy
b=numpy.arange(1,11)
array([ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10])

Bandant numpy importuoti IDLE aplinkoj išmeta klaidą:

Traceback (most recent call last):
 File "<pyshell#0>", line 1, in <module>
  import numpy
ImportError: No module named numpy
T
Techtronic
Mindaugas N.
 • 19 Kov '13

IDLE naudoja virtualenv python ?
Ir ar tikrai naudoji tas pacias python versijas?

>>> import sys
>>> sys.prefix
'/home/minde/python'
>>> sys.version
'2.7.3 (default, Jan 26 2013, 04:21:57) \n[GCC 4.6.3]'
>>>
L
 • 19 Kov '13

@Techtronic rašė:
IDLE naudoja virtualenv python ?
Ir ar tikrai naudoji tas pacias python versijas?

>>> import sys
>>> sys.prefix
'/home/minde/python'
>>> sys.version
'2.7.3 (default, Jan 26 2013, 04:21:57) \n[GCC 4.6.3]'
>>>

Ačiū buvo skirtingos python versijos - 2.7.3 ir 2.6.5(su šita veikia)