Windows network su Ubuntu

M
 • 23 Vas '15

Sveiki, nors ir seniai su linux karts nuo karto padraugauju, bet esu vis dar žalias, taigi norėčiau ir paprašyti atsakymo, kaip tikrai žaliam.
Problema: niekaip nesugebu Ubuntu 14.04 prijungti prie windows 7 tinklo. Windows'ai sugeba pamatyti Ubuntu, įeiti, koreguoti share'intus failus, bet iš Ubuntu negaliu įeiti į windowsinius kompiuterius, nors juos ir mato(ne visus). Prašo passwordų, bet kad ir kokius bevesčiau, neįleidžia. Beje, windowsai su windows'iniais firewall'ais ir visa tai viename tinkle.

G
 • 23 Vas '15

O iš kito pc, sakykim su langais, tie dalinami katalogai atsiveria be problemų?

Ar rodo kokias klaidas, kai neįsileidžia?

Jei nori debug'inti, gali bandyti jungtis su smbclient:

smbclient -d 10 -U vartotojo-vardas \\\\172.16.1.1\\kelias\\iki\\katalogo

Pasikeisk vartotojo vardą į savo, taip pat IP adresą bei kelią iki katalogo pagal save.
Paprašys įvesti slaptažodį - įvesi. Jei neįsileis - prispausdins gan daug teksto. Visa tai nukopinsi ir įklijuosi mums pažiūrėt.

Nes dabar nėra aiškų, kas pas tave negerai. Pagal problemos aprašymą netgi teigčiau, kad čia problema languose, neteisingai nustatytos vartotojo teisės, ugniasienė, ar dar kažkas...

M
 • 24 Vas '15

@Ghost rašė:
O iš kito pc, sakykim su langais, tie dalinami katalogai atsiveria be problemų?

Visiškai be problemų, tą jau pavyko sutvarkyti per kitus forumus skaitinėjantis. Į Ubuntų galima įkelti ir modifikuoti failus vietoje.

@Ghost rašė:
Ar rodo kokias klaidas, kai neįsileidžia?

Taip, jis rašo:
"Unable to access location
Failed to retrieve share list from server: Connection timed out"

Ir štai ką jis parašo, pagal tą eilutę:

garsas@garsas-barsas:~$ smbclient -d 10 -U garsas \\\\192.168.1.11\\Mindaugas-pc\\d
INFO: Current debug levels:
 all: 10
 tdb: 10
 printdrivers: 10
 lanman: 10
 smb: 10
 rpc_parse: 10
 rpc_srv: 10
 rpc_cli: 10
 passdb: 10
 sam: 10
 auth: 10
 winbind: 10
 vfs: 10
 idmap: 10
 quota: 10
 acls: 10
 locking: 10
 msdfs: 10
 dmapi: 10
 registry: 10
 scavenger: 10
 dns: 10
 ldb: 10
lp_load_ex: refreshing parameters
Initialising global parameters
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
INFO: Current debug levels:
 all: 10
 tdb: 10
 printdrivers: 10
 lanman: 10
 smb: 10
 rpc_parse: 10
 rpc_srv: 10
 rpc_cli: 10
 passdb: 10
 sam: 10
 auth: 10
 winbind: 10
 vfs: 10
 idmap: 10
 quota: 10
 acls: 10
 locking: 10
 msdfs: 10
 dmapi: 10
 registry: 10
 scavenger: 10
 dns: 10
 ldb: 10
params.c:pm_process() - Processing configuration file "/etc/samba/smb.conf"
Processing section "[global]"
doing parameter workgroup = WORKGROUP
doing parameter server string = %h server (Samba, Ubuntu)
doing parameter dns proxy = no
doing parameter log file = /var/log/samba/log.%m
doing parameter max log size = 1000
doing parameter syslog = 0
doing parameter panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
doing parameter server role = standalone server
doing parameter passdb backend = tdbsam
doing parameter obey pam restrictions = yes
doing parameter unix password sync = yes
doing parameter passwd program = /usr/bin/passwd %u
doing parameter passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
doing parameter pam password change = yes
doing parameter map to guest = bad user
doing parameter usershare allow guests = yes
pm_process() returned Yes
lp_servicenumber: couldn't find homes
added interface eth0 ip=192.168.1.27 bcast=192.168.1.255 netmask=255.255.255.0
Netbios name list:-
my_netbios_names[0]="GARSAS-BARSAS"
Client started (version 4.1.6-Ubuntu).
Enter garsas's password: 
Connecting to 192.168.1.11 at port 445
Socket options:
  SO_KEEPALIVE = 0
  SO_REUSEADDR = 0
  SO_BROADCAST = 0
  TCP_NODELAY = 1
  TCP_KEEPCNT = 9
  TCP_KEEPIDLE = 7200
  TCP_KEEPINTVL = 75
  IPTOS_LOWDELAY = 0
  IPTOS_THROUGHPUT = 0
  SO_REUSEPORT = 0
  SO_SNDBUF = 87040
  SO_RCVBUF = 372480
  SO_SNDLOWAT = 1
  SO_RCVLOWAT = 1
  SO_SNDTIMEO = 0
  SO_RCVTIMEO = 0
  TCP_QUICKACK = 1
  TCP_DEFER_ACCEPT = 0
 session request ok
Doing spnego session setup (blob length=42)
got OID=1.3.6.1.4.1.311.2.2.30
got OID=1.3.6.1.4.1.311.2.2.10
got principal=<null>
   negotiate: struct NEGOTIATE_MESSAGE
    Signature        : 'NTLMSSP'
    MessageType       : NtLmNegotiate (1)
    NegotiateFlags      : 0x60088215 (1611170325)
        1: NTLMSSP_NEGOTIATE_UNICODE
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_OEM  
        1: NTLMSSP_REQUEST_TARGET  
        1: NTLMSSP_NEGOTIATE_SIGN  
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_SEAL  
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_DATAGRAM
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_LM_KEY 
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_NETWARE
        1: NTLMSSP_NEGOTIATE_NTLM  
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_NT_ONLY
        0: NTLMSSP_ANONYMOUS    
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_OEM_DOMAIN_SUPPLIED
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_OEM_WORKSTATION_SUPPLIED
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_THIS_IS_LOCAL_CALL
        1: NTLMSSP_NEGOTIATE_ALWAYS_SIGN
        0: NTLMSSP_TARGET_TYPE_DOMAIN
        0: NTLMSSP_TARGET_TYPE_SERVER
        0: NTLMSSP_TARGET_TYPE_SHARE
        1: NTLMSSP_NEGOTIATE_EXTENDED_SESSIONSECURITY
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_IDENTIFY
        0: NTLMSSP_REQUEST_NON_NT_SESSION_KEY
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_TARGET_INFO
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_VERSION
        1: NTLMSSP_NEGOTIATE_128  
        1: NTLMSSP_NEGOTIATE_KEY_EXCH
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_56   
    DomainNameLen      : 0x0009 (9)
    DomainNameMaxLen     : 0x0009 (9)
    DomainName        : *
      DomainName        : 'WORKGROUP'
    WorkstationLen      : 0x000d (13)
    WorkstationMaxLen    : 0x000d (13)
    Workstation       : *
      Workstation       : 'GARSAS-BARSAS'
   challenge: struct CHALLENGE_MESSAGE
    Signature        : 'NTLMSSP'
    MessageType       : NtLmChallenge (0x2)
    TargetNameLen      : 0x0018 (24)
    TargetNameMaxLen     : 0x0018 (24)
    TargetName        : *
      TargetName        : 'MINDAUGAS-PC'
    NegotiateFlags      : 0x628a8215 (1653244437)
        1: NTLMSSP_NEGOTIATE_UNICODE
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_OEM  
        1: NTLMSSP_REQUEST_TARGET  
        1: NTLMSSP_NEGOTIATE_SIGN  
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_SEAL  
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_DATAGRAM
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_LM_KEY 
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_NETWARE
        1: NTLMSSP_NEGOTIATE_NTLM  
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_NT_ONLY
        0: NTLMSSP_ANONYMOUS    
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_OEM_DOMAIN_SUPPLIED
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_OEM_WORKSTATION_SUPPLIED
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_THIS_IS_LOCAL_CALL
        1: NTLMSSP_NEGOTIATE_ALWAYS_SIGN
        0: NTLMSSP_TARGET_TYPE_DOMAIN
        1: NTLMSSP_TARGET_TYPE_SERVER
        0: NTLMSSP_TARGET_TYPE_SHARE
        1: NTLMSSP_NEGOTIATE_EXTENDED_SESSIONSECURITY
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_IDENTIFY
        0: NTLMSSP_REQUEST_NON_NT_SESSION_KEY
        1: NTLMSSP_NEGOTIATE_TARGET_INFO
        1: NTLMSSP_NEGOTIATE_VERSION
        1: NTLMSSP_NEGOTIATE_128  
        1: NTLMSSP_NEGOTIATE_KEY_EXCH
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_56   
    ServerChallenge     : 5dadfc9eeed8aa1d
    Reserved         : 0000000000000000
    TargetInfoLen      : 0x0080 (128)
    TargetNameInfoMaxLen   : 0x0080 (128)
    TargetInfo        : *
      TargetInfo: struct AV_PAIR_LIST
        count          : 0x00000006 (6)
        pair: ARRAY(6)
          pair: struct AV_PAIR
            AvId           : MsvAvNbDomainName (0x2)
            AvLen          : 0x0018 (24)
            Value          : union ntlmssp_AvValue(case 0x2)
            AvNbDomainName      : 'MINDAUGAS-PC'
          pair: struct AV_PAIR
            AvId           : MsvAvNbComputerName (0x1)
            AvLen          : 0x0018 (24)
            Value          : union ntlmssp_AvValue(case 0x1)
            AvNbComputerName     : 'MINDAUGAS-PC'
          pair: struct AV_PAIR
            AvId           : MsvAvDnsDomainName (0x4)
            AvLen          : 0x0018 (24)
            Value          : union ntlmssp_AvValue(case 0x4)
            AvDnsDomainName     : 'Mindaugas-PC'
          pair: struct AV_PAIR
            AvId           : MsvAvDnsComputerName (0x3)
            AvLen          : 0x0018 (24)
            Value          : union ntlmssp_AvValue(case 0x3)
            AvDnsComputerName    : 'Mindaugas-PC'
          pair: struct AV_PAIR
            AvId           : MsvAvTimestamp (0x7)
            AvLen          : 0x0008 (8)
            Value          : union ntlmssp_AvValue(case 0x7)
            AvTimestamp       : An Vas 24 09:48:49 2015 EET
          pair: struct AV_PAIR
            AvId           : MsvAvEOL (0x0)
            AvLen          : 0x0000 (0)
            Value          : union ntlmssp_AvValue(case 0x0)
    Version: struct ntlmssp_VERSION
      ProductMajorVersion   : NTLMSSP_WINDOWS_MAJOR_VERSION_6 (0x6)
      ProductMinorVersion   : NTLMSSP_WINDOWS_MINOR_VERSION_1 (0x1)
      ProductBuild       : 0x1db1 (7601)
      Reserved         : 000000
      NTLMRevisionCurrent   : NTLMSSP_REVISION_W2K3 (0xF)
Got challenge flags:
Got NTLMSSP neg_flags=0x628a8215
 NTLMSSP_NEGOTIATE_UNICODE
 NTLMSSP_REQUEST_TARGET
 NTLMSSP_NEGOTIATE_SIGN
 NTLMSSP_NEGOTIATE_NTLM
 NTLMSSP_NEGOTIATE_ALWAYS_SIGN
 NTLMSSP_NEGOTIATE_NTLM2
 NTLMSSP_NEGOTIATE_TARGET_INFO
 NTLMSSP_NEGOTIATE_VERSION
 NTLMSSP_NEGOTIATE_128
 NTLMSSP_NEGOTIATE_KEY_EXCH
NTLMSSP: Set final flags:
Got NTLMSSP neg_flags=0x60088215
 NTLMSSP_NEGOTIATE_UNICODE
 NTLMSSP_REQUEST_TARGET
 NTLMSSP_NEGOTIATE_SIGN
 NTLMSSP_NEGOTIATE_NTLM
 NTLMSSP_NEGOTIATE_ALWAYS_SIGN
 NTLMSSP_NEGOTIATE_NTLM2
 NTLMSSP_NEGOTIATE_128
 NTLMSSP_NEGOTIATE_KEY_EXCH
   authenticate: struct AUTHENTICATE_MESSAGE
    Signature        : 'NTLMSSP'
    MessageType       : NtLmAuthenticate (3)
    LmChallengeResponseLen  : 0x0018 (24)
    LmChallengeResponseMaxLen: 0x0018 (24)
    LmChallengeResponse   : *
      LmChallengeResponse   : union ntlmssp_LM_RESPONSE(case 24)
      v1: struct LM_RESPONSE
        Response         : e06cb7cf68edad5c52ff49954d38d69a5dd3e90257d5c412
    NtChallengeResponseLen  : 0x00ac (172)
    NtChallengeResponseMaxLen: 0x00ac (172)
    NtChallengeResponse   : *
      NtChallengeResponse   : union ntlmssp_NTLM_RESPONSE(case 172)
      v2: struct NTLMv2_RESPONSE
        Response         : f8efd2f2103046cdeeaadbd3e8c437d5
        Challenge: struct NTLMv2_CLIENT_CHALLENGE
          RespType         : 0x01 (1)
          HiRespType        : 0x01 (1)
          Reserved1        : 0x0000 (0)
          Reserved2        : 0x00000000 (0)
          TimeStamp        : An Vas 24 09:48:38 2015 EET
          ChallengeFromClient   : ee53426ab9e66335
          Reserved3        : 0x00000000 (0)
          AvPairs: struct AV_PAIR_LIST
            count          : 0x00000006 (6)
            pair: ARRAY(6)
              pair: struct AV_PAIR
                AvId           : MsvAvNbDomainName (0x2)
                AvLen          : 0x0018 (24)
                Value          : union ntlmssp_AvValue(case 0x2)
                AvNbDomainName      : 'MINDAUGAS-PC'
              pair: struct AV_PAIR
                AvId           : MsvAvNbComputerName (0x1)
                AvLen          : 0x0018 (24)
                Value          : union ntlmssp_AvValue(case 0x1)
                AvNbComputerName     : 'MINDAUGAS-PC'
              pair: struct AV_PAIR
                AvId           : MsvAvDnsDomainName (0x4)
                AvLen          : 0x0018 (24)
                Value          : union ntlmssp_AvValue(case 0x4)
                AvDnsDomainName     : 'Mindaugas-PC'
              pair: struct AV_PAIR
                AvId           : MsvAvDnsComputerName (0x3)
                AvLen          : 0x0018 (24)
                Value          : union ntlmssp_AvValue(case 0x3)
                AvDnsComputerName    : 'Mindaugas-PC'
              pair: struct AV_PAIR
                AvId           : MsvAvTimestamp (0x7)
                AvLen          : 0x0008 (8)
                Value          : union ntlmssp_AvValue(case 0x7)
                AvTimestamp       : An Vas 24 09:48:49 2015 EET
              pair: struct AV_PAIR
                AvId           : MsvAvEOL (0x0)
                AvLen          : 0x0000 (0)
                Value          : union ntlmssp_AvValue(case 0x0)
    DomainNameLen      : 0x0012 (18)
    DomainNameMaxLen     : 0x0012 (18)
    DomainName        : *
      DomainName        : 'WORKGROUP'
    UserNameLen       : 0x000c (12)
    UserNameMaxLen      : 0x000c (12)
    UserName         : *
      UserName         : 'garsas'
    WorkstationLen      : 0x001a (26)
    WorkstationMaxLen    : 0x001a (26)
    Workstation       : *
      Workstation       : 'GARSAS-BARSAS'
    EncryptedRandomSessionKeyLen: 0x0010 (16)
    EncryptedRandomSessionKeyMaxLen: 0x0010 (16)
    EncryptedRandomSessionKey: *
      EncryptedRandomSessionKey: DATA_BLOB length=16
[0000] C2 A7 83 4B 7F AE 3F 72  6E 38 5B 5D 8B 88 09 4C  ...K..?r n8[]...L
    NegotiateFlags      : 0x60088215 (1611170325)
        1: NTLMSSP_NEGOTIATE_UNICODE
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_OEM  
        1: NTLMSSP_REQUEST_TARGET  
        1: NTLMSSP_NEGOTIATE_SIGN  
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_SEAL  
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_DATAGRAM
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_LM_KEY 
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_NETWARE
        1: NTLMSSP_NEGOTIATE_NTLM  
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_NT_ONLY
        0: NTLMSSP_ANONYMOUS    
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_OEM_DOMAIN_SUPPLIED
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_OEM_WORKSTATION_SUPPLIED
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_THIS_IS_LOCAL_CALL
        1: NTLMSSP_NEGOTIATE_ALWAYS_SIGN
        0: NTLMSSP_TARGET_TYPE_DOMAIN
        0: NTLMSSP_TARGET_TYPE_SERVER
        0: NTLMSSP_TARGET_TYPE_SHARE
        1: NTLMSSP_NEGOTIATE_EXTENDED_SESSIONSECURITY
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_IDENTIFY
        0: NTLMSSP_REQUEST_NON_NT_SESSION_KEY
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_TARGET_INFO
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_VERSION
        1: NTLMSSP_NEGOTIATE_128  
        1: NTLMSSP_NEGOTIATE_KEY_EXCH
        0: NTLMSSP_NEGOTIATE_56   
NTLMSSP Sign/Seal - Initialising with flags:
Got NTLMSSP neg_flags=0x60088215
 NTLMSSP_NEGOTIATE_UNICODE
 NTLMSSP_REQUEST_TARGET
 NTLMSSP_NEGOTIATE_SIGN
 NTLMSSP_NEGOTIATE_NTLM
 NTLMSSP_NEGOTIATE_ALWAYS_SIGN
 NTLMSSP_NEGOTIATE_NTLM2
 NTLMSSP_NEGOTIATE_128
 NTLMSSP_NEGOTIATE_KEY_EXCH
cli_init_creds: user garsas domain WORKGROUP
Domain=[MINDAUGAS-PC] OS=[Windows 7 Home Premium 7601 Service Pack 1] Server=[Windows 7 Home Premium 6.1]
 session setup ok
tree connect failed: NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME
G
 • 24 Vas '15

Ką rodo?:

smbclient -U garsas -L 192.168.1.11

Taip pat gali pasiskaityti čia, atrodo, sprendžia tavo problemą.

M
 • 24 Vas '15

Į > @Ghost rašė:

smbclient -U garsas -L 192.168.1.11
parašė:

protocol negotiation failed: ERRDOS:ERRnomem
G
 • 24 Vas '15

Bandyk, kaip aprašyta čia:
http://www.dedoimedo.com/computers/wind ... nomem.html

Arba oficealiam M$ puslapyje

Kaip ir minėjau, čia Win problema, ne Ubuntu ar Samba