Lenovo ThinkPad T450

S
 • 1
 • 24 Bal '16

Ekrano nuotrauka iš 2016-04-24 14-12-39.png

$ inxi -Fzy80     
System:  Host: sirex-ThinkPad-T450 Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit)
      Desktop: Gnome 3.18.4 Distro: Ubuntu 16.04 xenial
Machine:  System: LENOVO (portable) product: 20BV000BUS v: ThinkPad T450
      Mobo: LENOVO model: 20BV000BUS v: SDK0E50510 WIN
      Bios: LENOVO v: JBET51WW (1.16 ) date: 07/08/2015
CPU:    Dual core Intel Core i5-4300U (-HT-MCP-) cache: 3072 KB 
      clock speeds: max: 2900 MHz 1: 2448 MHz 2: 2231 MHz 3: 2111 MHz
      4: 1900 MHz
Graphics: Card: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
      Display Server: X.Org 1.18.3 driver: N/A
      Resolution: 1920x1080@60.00hz
      GLX Renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile
      GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0
Audio:   Card-1 Intel 8 Series HD Audio Controller driver: snd_hda_intel
      Card-2 Intel Haswell-ULT HD Audio Controller driver: snd_hda_intel
      Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-21-generic
Network:  Card-1: Intel Ethernet Connection I218-LM driver: e1000e
      IF: enp0s25 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
      Card-2: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi
      IF: wlp3s0 state: up mac: <filter>
Drives:  HDD Total Size: 756.2GB (10.1% used)
      ID-1: /dev/sda model: ST500LM021 size: 500.1GB
      ID-2: /dev/sdb model: TS256GMTS400 size: 256.1GB
Partition: ID-1: / size: 37G used: 4.9G (15%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
      ID-2: /home size: 197G used: 65G (35%) fs: ext4 dev: /dev/sdb3
      ID-3: swap-1 size: 2.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdb1
RAID:   No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors:  System Temperatures: cpu: 50.0C mobo: N/A
      Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info:   Processes: 218 Uptime: 2:36 Memory: 2023.4/15754.0MB
      Client: Shell (zsh) inxi: 2.2.35

Visi įrenginiai veikia, įskaitant suspend/wakeup. Pirštų skaitytuvo ir hibernate nebandžiau.

S
Shookees
Paulius
 • 8 Geg '16

Oho, prabangus laptop'as :

 • Ar linux'as nemato aušintuvo RPM'ų?
 • Ar runinai Ubuntu tools'ą "Checkbox"? (anksčiau vadinosi berods "Ubuntu testing")
 • Fingerprint integracijai seniai seniai teko bandyti fingerprint-gui, galbūt pravers ;)
S
 • 9 Geg '16

Mato, tiesiog tuo metu, kai paleidau inxi komandą, aušintuvas buvo išjungtas, kadangi nebuvo reikalo aušinti. O šiaip tai pakilus CPU temperatūrai įsijungia aušintuvas ir tada rodo RPM.

Checkbox nebandžiau, reikės gal pabandyti.

Fingerprint skaitytuvas veikia puikiai, tačiau Gnome Shell palaikymas prastokas, jis visuose terminaluose, kai reikia sudo slaptažodžio, bet prisijungimo lange, neveikia, t.y. pirštų skaitytuvas pradeda mirksėti, bet pats login manageris jo nesupranta.

S
 • 26 Geg '16

Buvau įdiegęs pirštų skaitytuvo palaikymą sekdamas šiomis instrukcijomis, tačiau po kelių savaičių naudojimo, tai pašalinau, kadangi pirštų skaitytuvas neveikia prisijungimo lange ir prisijungiant iš užrakinto ekrano, nebeveikia prisijungimas, kol nenuskaitai piršto. Taip pat nepatinka, kad kiekvieną kartą paprašius sudo slaptažodžio, pradeda mirksėti pirštų skaitytuvas.

Žodžiu, ten kur jo nereikia, tai jis veikia ir negalima išjungti, o ten kur reikia (prisijungimo langas), ten jis neveikia.

Jei ką įsidiegti galima taip:

sudo apt-add-repository ppa:fingerprint/fingerprint-gui && sudo apt-get update
sudo apt-get install libbsapi policykit-1-fingerprint-gui fingerprint-gui

Pašalinti taip:

sudo apt-get install policykit-1-gnome
sudo apt-get remove fingerprint-gui

Po įdiegimo reikia pasileisti fingerprint-gui, tam, kad įrašyti savo piršto antspaudą.